26.10.2019

Съобщение

ОИК-Опака обявява телефонен номер: 089 99 18 020  за приемане на сигнали в изборния ден на 27 октомври 2019г. във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения на изборния процес.

14.10.2019

Съобщение

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Изискуемата форма изтеглете ТУК

11.10.2019

Съобщение

ОПРЕДЕЛЯ  датата 21.10.2019г. 10.00 часа  за обучения на СИК на територията на Община Опака в сградата на НЧ“Пробуда-1922“- пленарна зала.

09.10.2019

Съобщение

ОИК Опака уведомява, че на 12.10.2019 г. изтича срока, в който избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно в общинска администрация Опака.

09.10.2019

Съобщение

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници, изтеглете от ТУК. Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК № 1080-МИ/12.09.2019

08.10.2019

Съобщение

На основание  Решение №993-МИ/07.09.2019год. на ЦИК във вр. с писмо с изх.№ МИ-15-697/05.10.2019г. относно даване на разрешение от ЦИК да бъдат публикувани одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019год., ОИК-Опака  публикува  одобрените предпечатни образци на бюлетини тук долу както и  като приложения към съответните решения .

Бюлетина за кмет община 

Бюлетина за общински съветници

Бюлетина за Кмет на кметство с.Крепча

Бюлетина за Кмет на кметство с.Голямо Градище

Бюлетина за Кмет на кметство с.Горско Абланово

Бюлетина за Кмет на кметство с.Гърчиново

Бюлетина за Кмет на кметство с.Люблен

16.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК-Опака се извършва по реда на Решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК. Съгласно т.18.1. от решението, предложението за регистрация на кандидатската листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител.

ДО

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ОПАКА

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от партия/коалиция/местна коалиция .......................................................................

за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в

община .........................................., област ...........................................

при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН/ЛН

Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

11

     

12

     

13

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).

тук

16.09.2019

Съобщение

 Приемането на документите за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. започва от 09:00ч. на 17.09.2019г. до 17:00ч. на 24.09.2019г.

11.09.2019

Съобщение

На 13.09.2019г. от 9,00 часа ще се проведе редовно заседание на ОИК Опака.

06.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Опака започна прием на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Приемането на документи се извършва всеки ден от 09.00 до 17.00 часа в сградата на малдежки дом гр.Опака, ул."Съединение"№3А

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК е до 17.00 часа на 16 септември 2019г.

06.09.2019

Съобщение

ВАЖНИ СРОКОВЕ

ОИК-Опака напомня, че крайния срок за:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;
06.09.2019

Съобщение

На 06.09.2019г. от 17,00 часа ще се проведе  заседание на ОИК Опака.

04.09.2019

Свикване на заседание на ОИК Опака

На 04.09.2019г. от 15,00 часа ще се проведе редовно заседание на ОИК Опака.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 80-МИ / 28.10.2019

  относно: Обявяване на избрания за Кмет на кметство с. Люблен, Община Опака.

 • № 79-МИ / 28.10.2019

  относно: Обявяване на избрания за Кмет на кметство с. Гърчиново, Община Опака.

 • № 78-МИ / 28.10.2019

  относно: Обявяване на избрания за Кмет на кметство с. Горско Абланово, Община Опака.

всички решения